ИНВЕСТИЦИОННИ ДИАМАНТИ

ИНВЕСТИЦИОННИ ДИАМАНТИ

Инвестиционни диаманти – кривата на тяхната доходност за последните 40 години показва, че никога не е имало спад. Цената на диамантите се е качила над 10 пъти за тези 40 години. Затова повечето финансисти споделят мнението, че инвестиционните диаманти са изключително добро вложение.

Диамантът е устойчив на всякакви метеорологични условия, което отново потвърждава тезата, че той е най-сигурната инвестиция. А може би най-положителното му качество е, че е дискретно богатство – не е нужно никой да знае за него. За разлика от недвижимото имущество, за диамантите не се плаща данък.

инвестиционни диамантиДиамантът е универсална инвестиция, която стабилизира различни инвестиционни портфейли, защото може да бъде продаден без загуба в почти всяка точка на света във всяка валута. За разлика от златото например диамантите не са част от валутния резерв на държавите. Поради тази причина няма опасност от натиск върху цените или свободния пазар на диамантите от страна на никое правителство в света.

Помощ от експерт:

Следва да бъдем внимателни и задължително  да осъществим инвестицията с помощта на експерт, поради спецификата на пазара и сложността при определянето на цената на диаманта. Гаранция за качеството и цената на инвестиционните диаманти е техният сертификат.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ ОТ ЕКСПЕРТ ОЦЕНИТЕЛ НА ДИАМАНТИ И ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ТУК