Потвърждението на вашия час става след предоставяне на преводна банкова бележка или издаване на касов бон.
Времетраене на консултацията: 1 час
Цената не включва експертна оценка в лабораторни условия, а само първоначален оглед.
*ЗАБЕЛЕЖКА Цената за експертна оценка ще откриете в раздел "Лаборатория".
За записване на час за консултация в "NURI DIAMONDS"се свържете с нас на:

Форма за запитвания


Name is required!

Mail address required!

Mail address must be valid!

Message field is empty!